Archive for June, 2011

XML Schema jest bodajże najlepszym sposobem walidacji dokumentów XML. Model zastosowany w przypadku tego meta-języka pozwala na tworzenie złożonych konstrukcji. W oparciu o niego można budować własne rozszerzenia czy też zagnieżdżać w sekcjach xsd:appinfo dodatkowe metadane. Dzisiaj jednak nie o tym, a o wzorcach projektowych. Sam się zdziwiłem gdy trafiłem na artykuł Introducing Design Patterns […]

Pod koniec maja świetnie spędziłem czas w Wielkiej Brytanii dostarczając consulting. Tuż po nim zacząłem myśleć o podzieleniu się ideą aplikacji middleware zbudowanej na ActiveMQ z funkcjami Camela. Spędziłem kilka dni tworząc wystarczający przykład. Czym jest middleware? Middleware jest ogólnym terminem traktującym o oprogramowaniu które jest pewnego rodzaju pośrednikiem między systemami. Po cóż? – możesz […]


top