OSGi-fikacja oraz nowe bundle w repozytorium ServiceMix

24 Mar
2010

W tym wpisie zostanie omówiony proces OSGi-fikacji artefaktów, który przechodziłem gdy uruchamiałem prostą usługę na ServiceMix, która miała śledzić zewnętrzny RSS i pobierać z niego wpisy. Postanowiłem skorzystać z camel-rss. Przykłady które były do niego załączone są wystarczające by stworzyć odpowiedniego konsumenta…

Problem zaczął się gdy usiłowałem uruchomić endpoint camela w OSGi. Mimo poprawnej konfiguracji, rozwiązanych zależności otrzymywałem wyjątek:

java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class com.sun.syndication.feed.synd.SyndFeedImpl
    at com.sun.syndication.io.SyndFeedInput.build(SyndFeedInput.java:123)
    at org.apache.camel.component.rss.RssUtils.createFeed(RssUtils.java:34)
    at org.apache.camel.component.rss.RssEntryPollingConsumer.createFeed(RssEntryPollingConsumer.java:54)
    at org.apache.camel.component.feed.FeedEntryPollingConsumer.poll(FeedEntryPollingConsumer.java:42)
    at org.apache.camel.impl.ScheduledPollConsumer.run(ScheduledPollConsumer.java:106)
    at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:441)
    at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRunAndReset(FutureTask.java:317)
    at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:150)
    at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$101(ScheduledThreadPoolExecutor.java:98)
    at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.runPeriodic(ScheduledThreadPoolExecutor.java:181)
    at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:205)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)

Naturalnie, strasznie zirytowany, wziąłem się za dochodzenie – początkowo byłem przekonany że brakuje importów w camel-rss jednakże krótkie googlowanie wskazało rozwiązanie. Winne było kilka linii w klasie PluginManager:

  private Class[] getClasses() throws ClassNotFoundException {
    // Ten ClassLoader wskazuje na bundle w którym jest zdefiniowany endpoint!
    ClassLoader classLoader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
    List classes = new ArrayList();
    boolean useLoadClass = Boolean.valueOf(System.getProperty("rome.pluginmanager.useloadclass", "false")).booleanValue();
    for (int i = 0; i <_propertyValues.length; i++) {
      // Naturalnie tutaj leciał ClassNotFoundException
      Class mClass = (useLoadClass ? classLoader.loadClass(_propertyValues[i]) : 
        Class.forName(_propertyValues[i], true, classLoader));
      classes.add(mClass);
    }
    Class[] array = new Class[classes.size()];
    classes.toArray(array);
    return array;
  }

Po przeróbce metoda wygląda następująco.

  private Class[] getClasses() throws ClassNotFoundException {
    ClassLoader classLoader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
    List classes = new ArrayList();
    boolean useLoadClass = Boolean.valueOf(System.getProperty("rome.pluginmanager.useloadclass", "false")).booleanValue();
    for (int i = 0; i <_propertyValues.length; i++) {
      Class mClass = null;
      try {
        if (useLoadClass) {
          mClass = classLoader.loadClass(_propertyValues[i]);
        } else {
          mClass = Class.forName(_propertyValues[i], true, classLoader);
        }
      } catch (ClassNotFoundException e) {
        // Jeśli zewnętrzny class loader zgłosi wyjątek usiłujemy załadować klasę
        // z bieżącej paczki
        mClass = getClass().getClassLoader().loadClass(_propertyValues[i]);
      }
      classes.add(mClass);
    }
    Class[] array = new Class[classes.size()];
    classes.toArray(array);
    return array;
  }

Naturalnie, można się zastanawiać po co bibliotece do obsługi RSS zabiegi z ClassLoaderami. Otóż ROME wykorzystuje plik .properties do konfiguracji “pluginów” (poors man DI). W określonych miejscach możemy dodać własne klasy które obsłużą jakiś niestandardowy format. Problem w tym, że “patent” z plikiem properties świetnie sprawdza się przy płaskim classloaderze, niestety zawodzi w OSGi. Należy pamiętać o tym, że w OSGi nasz class loader ma dostęp do tego, do czego mu pozwalają importy i nie wszystko to, co widzi nasze oko w archiwum musi być dostępne dla naszego programu.

Przy okazji stworzenia bundle z ROME 1.0 postanowiłem również stworzyć bundle dla Apache POI 3.6. Bibliotekę tą wykorzystywałem wspólnie z Tomkiem Nurkiewiczem podczas prezentacji “Mule ESB vs ServiceMix”.

OSGi-fikacja

Bardzo swobodna definicja:

OSGi-fikacja to proces mający na celu stworzenie działającego bundle z istniejącej już biblioteki. Wiele z projektów nie dostarczają poprawnych z punktu widzenia frameworku OSGi manifestów, czasami są budowane poprzez Ant bądź w ogóle są dostępne tylko ich binarne wersje co utrudnia analizę. Proces ten w większości przypadków sprowadza się do analizy zależności klas (importów) oraz zadeklarowanych klas (eksportów). W skrajnych wypadkach konieczna jest dodanie kodu bądź podmiana jego fragmentów tak by nie powodowały problemów po uruchomieniu. W celu zachowania porządku w publicznych repozytoriach Mavena stworzone w ten sposób archiwa są zapisywane z innym ArtifactId bądź GroupId, natomiast z zachowaniem oryginalnej wersji.

Nie aspiruję do miana człowieka który tworzy nowe pojęcia. Ten nieco przydługi wywód ma na celu jedynie przybliżenie działań które czasami są konieczne do uzyskania biblioteki działającej w OSGi.

Na potrzeby przykładu OSGi-fikacji wybrałem log4j, jako popularną bibliotekę z małym zbiorem zależności. Wersja 1.2.12 nie zawiera poprawnego manifestu OSGi przez co nie można jej użyć pod Equinoxem czy Felixem.
Zależności które ma log4j takie jak:

 • javax.mail
 • javax.swing
 • javax.naming
 • javax.activation
 • javax.management
 • com.sun.jdmk.comm

Są opcjonalne, co znaczy że biblioteka bez problemów uruchomi się jeśli nie uda się zaimportować wyżej wymienionych paczek. Określimy zatem ich resolution na optional.

Pozostałe zależności wymienione poniżej są wymagane by móc odczytać plik log4j.xml:

 • org.w3c.dom
 • javax.xml.parsers
 • org.xml.sax

Poniżej znajduje się pom.xml który przygotowałem po to by zaprezentować użycie wcześniej wspomnianych pluginów. Pom ten ma skutkować stworzeniem artefaktu OSGi gotowego do uruchomienia pod Kara-fem.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
   <groupId>org.apache.servicemix.bundles</groupId>
   <artifactId>bundles-pom</artifactId>
   <version>4</version>
  </parent>

  <groupId>org.apache.servicemix.bundles</groupId>
  <artifactId>org.apache.servicemix.bundles.log4j</artifactId>
  <version>1.2.12-SNAPSHOT</version>
  <packaging>bundle</packaging>
  <name>Apache ServiceMix Bundles: ${pkgArtifactId}-${pkgVersion}</name>
  <description>
    This bundle simply wraps ${pkgArtifactId}-${pkgVersion}.jar.
  </description>

  <properties>
    <!-- Zmienne dla maven-bundle-plugin -->
    <servicemix.osgi.export.pkg>
      org.apache.log4j*;version=${pkgVersion}
    </servicemix.osgi.export.pkg>
    <servicemix.osgi.import.pkg>
      <!-- Zależności opcjonalne -->
      com.sun.jdmk.comm;resolution:=optional,
      javax.jms;resolution:=optional,
      javax.mail*;resolution:=optional,
      javax.management;resolution:=optional,
      javax.naming;resolution:=optional,
      javax.swing*;resolution:=optional,
      * <!-- Wszystkie inne zależności jakie doda analizator -->
    </servicemix.osgi.import.pkg>
    <!-- Zmienne artefaktu -->
    <pkgGroupId>log4j</pkgGroupId>
    <pkgArtifactId>log4j</pkgArtifactId>
    <pkgVersion>1.2.12</pkgVersion>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- zależność do log4j -->
    <dependency>
      <groupId>${pkgGroupId}</groupId>
      <artifactId>${pkgArtifactId}</artifactId>
      <version>${pkgVersion}</version>
      <optional>true</optional>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <!-- Kopiowanie plików .class -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
        <executions>
          <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>shade</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <artifactSet>
                <includes>
                  <include>${pkgGroupId}:${pkgArtifactId}</include>
                </includes>
              </artifactSet>
              <filters>
                <filter>
                  <artifact>${pkgGroupId}:${pkgArtifactId}</artifact>
                  <excludes>
                    <exclude>**</exclude>
                  </excludes>
                </filter>
              </filters>
              <promoteTransitiveDependencies>true</promoteTransitiveDependencies>
              <createDependencyReducedPom>true</createDependencyReducedPom>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

Teraz pora na instalację bundla na szynie:


 ____         _     __ __ _
/ ___| ___ _ ____  _(_) ___ ___| / (_)_ __
___ / _ '__ / / |/ __/ _ |/| | / /
 ___) | __/ |  V /| | (_| __/ | | | |> <
|____/ ___|_|  _/ |_|______|_| |_|_/_/_

 Apache ServiceMix (4.2.0-fuse-01-00)

Hit '<tab>' for a list of available commands
and '[cmd] --help' for help on a specific command.
karaf@root>

karaf@root> install mvn:org.apache.servicemix.bundles/org.apache.servicemix.bundles.log4j/1.2.12-SNAPSHOT
Bundle ID: 186
karaf@root> list|grep log4j
[ 186] [Resolved  ] [      ] [    ] [  60] Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (1.2.12.SNAPSHOT)
karaf@root> start 186
karaf@root> list|grep log4j
[ 186] [Active   ] [      ] [    ] [  60] Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (1.2.12.SNAPSHOT)
karaf@root> packages:imports 186
OSGi System Bundle (0): javax.management; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): javax.naming; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): javax.swing; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): javax.swing.border; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): javax.swing.event; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): javax.swing.table; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): javax.swing.text; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): javax.swing.tree; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): javax.xml.parsers; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): org.w3c.dom; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): org.xml.sax; version="0.0.0"
OSGi System Bundle (0): org.xml.sax.helpers; version="0.0.0"
OPS4J Pax Logging - API (3): org.apache.log4j.spi; version="1.2.15"
OPS4J Pax Logging - API (3): org.apache.log4j.xml; version="1.2.15"
OPS4J Pax Logging - API (3): org.apache.log4j; version="1.2.15"
geronimo-jms_1.1_spec (64): javax.jms; version="1.1.0"
Apache ServiceMix Bundles: mail-1.4.1 (86): javax.mail.internet; version="1.4.1"
Apache ServiceMix Bundles: mail-1.4.1 (86): javax.mail; version="1.4.1"
karaf@root> packages:exports 186
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.lf5.util; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.net; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.lf5.viewer; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.jmx; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.jdbc; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.config; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.helpers; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.lf5.config; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.or.jms; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.nt; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.or.sax; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.lf5.viewer.categoryexplorer; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.lf5; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.or; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.chainsaw; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.varia; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.lf5.viewer.configure; version="1.2.12"
Apache ServiceMix Bundles: log4j-1.2.12 (186): org.apache.log4j.lf5.viewer.images; version="1.2.12"
karaf@root>

Jak widać wszystko działa i ma się dobrze. 🙂 Jedyna uwaga jaką mam to by nie używać tak spreparowanego log4j. W specyfikacji OSGi R4 V4.2 Enterprise jest opisana usługa logująca. Oprócz niej jest jeszcze Pax Logging (używany przez Karafa) wspierająca kilka różnych bibliotek od log4j poprzez slf4j po wspomnianą usługę OSGi.

Pozdrawiam i życzę miłej OSGi-fikacji! 🙂

2 Responses to OSGi-fikacja oraz nowe bundle w repozytorium ServiceMix

Avatar

Jacek Laskowski

March 27, 2010 at 10:45 am

Bardzo ciekawy wpis! Brakuje mi jeszcze wyjaśnienia, co autor (Ty?) miał na myśli tym pom.xml i maven-shade-plugin. Nie zmieniasz pakietu, więc to tak na prawdę nie shade’ing. Co robią pozostałe wpisy? Takie wyjaśnienie znacznie ułatwiłoby zrozumienie problemu.

Avatar

Łukasz Dywicki

March 27, 2010 at 8:06 pm

Hej Jackek,
Dodałem opis tego co kryje się pod OSGi-fikacją. Pom służy przykładowi jak to zrobić przy pomocy Mavena. Shade plugin jest używany tylko do kopiowania plików .class, jak słusznie zauważyłeś, bez zmiany nazw pakietów.

Ma to swoje uzasadnienie w tym – że powstały w ten sposób artefakt powinien być w miarę możliwości taki sam jak oryginał – z jedną różnicą – poprawnym manifestem OSGi. Dzięki temu programujesz “tak samo jak bez OSGi”, w końcu to tylko runtime, który nie powinien wpływać kształt kodu, a zwłaszcza importy specyficznych pakietów.

Comment Form

top