Budowanie klienta usługi sieciowej w oparciu o Apache CXF

3 Sep
2008

W nawiązaniu do poprzedniej noty o CXFie, którą napisałem jakiś czas temu, gonię aby uzupełnić brak konfiguracji klienta. Sam proces jest bardzo zbliżony do tworzenia klienta w oparciu o XFire. Nie jest wymagana duża ilość kodu Javy, a w zasadzie tylko dwa pliki XML (client.xml, myservice.xml).

Pierwszy z nich odpowiada za wczytanie wymaganych rozszerzeń CXFa oraz definicję bazowej konfiguracji fabryki z interceptorami. W interceptorach możemy skonfigurować logowanie, obsługę załączników czy standardów WS-Security etc. Wszystkie te ustawienia będą dziedziczone, a fabryki docelowych usług będą dodawać tylko adres, do odpytywania. Na koniec bean klienta będzie miał określony autowire by nie przekazywać mu wszystkich własności.

Oto najważniejsze wstawki kodu oraz ich opis:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <parent>
    <groupId>org.code-house.cxf</groupId>
    <artifactId>parent</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  </parent>

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.code-house.cxf</groupId>
  <artifactId>client</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <name>Code House.Org - CXF - Client</name>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>log4j</groupId>
      <artifactId>log4j</artifactId>
      <version>1.2.12</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.code-house.cxf</groupId>
      <artifactId>contract</artifactId>
      <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-rt-transports-http-jetty</artifactId>
      <version>${code-house.cxf.version}</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>${code-house.spring.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-test</artifactId>
      <version>${code-house.spring.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <dependencyManagement>
    <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-beans</artifactId>
        <version>${code-house.spring.version}</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-core</artifactId>
        <version>${code-house.spring.version}</version>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-context</artifactId>
        <version>${code-house.spring.version}</version>
      </dependency>
    </dependencies>
  </dependencyManagement>

</project>

Deskryptor nie jest zbyt złożony, istotny jest tylko kawałek z kontraktem, który jak wskazuje nazwa jest definicją używanych typów:

<dependency>
  <groupId>org.code-house.cxf</groupId>
  <artifactId>contract</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>

Teraz kolej na jedyną wstawkę Javy, która się pojawia w projekcie. Jest to zwykły bean, który będzie miał później wstrzykiwane obiekty pośredniczące w wywoływaniu usług.

package org.code_house.cxf.client;

import org.code_house.services.maven.MavenArtifactType;

/**
 * Klient usług Code-House.
 *
 * @author Łukasz Dywicki <a href="splatch@code-house.org">email</a>
 *
 * $Id$
 */
public class Client {

  /**
   * Usługa do obsługi wyszukiwania artefaktów Mavena.
   */
  private MavenArtifactType maven;

  /**
   * Pobranie wartości pola maven.
   *
   * @return Wartość maven.
   */
  public MavenArtifactType getMaven() {
    return maven;
  }

  /**
   * Ustawienie wartości pola maven.
   *
   * @param maven Nowa wartość pola maven.
   */
  public void setMaven(MavenArtifactType maven) {
    this.maven = maven;
  }
}

Resztę magii załatwia Spring:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/context
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
    http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  ">
  <!-- Konfiguracja placeholderów (znaczy wstawek ${}) -->
  <context:property-placeholder location="classpath:client.properties" />

  <!-- Importy rzeczy koniecznych do pracy CXF -->
  <import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf.xml" />
  <import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf-extension-soap.xml" />
  <import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf-extension-http-jetty.xml" />

  <!-- Konfiguracja poszczególnych usług wstrzykiwanych do klienta -->
  <import resource="classpath:services/*.xml" />

  <!-- Bean zawierający referencje do wygenerowanych klientów usług -->
  <bean id="client" class="org.code_.housecxf.client.Client" autowire="autodetect" />


  <!-- Bazowa konfiguracja fabryk - obiektów tworzących stuby klientów w runtime -->
  <bean id="baseClientFactory" abstract="true"
    class="org.apache.cxf.jaxws.JaxWsProxyFactoryBean">
    <property name="username" value="${org.code_house.cxf.user}" />
    <property name="password" value="${org.code_house.cxf.password}" />
    <property name="inInterceptors">
      <list>
        <ref bean="logIn" />
      </list>
    </property>
    <property name="outInterceptors">
      <list>
        <ref bean="logOut" />
      </list>
    </property>
  </bean>

  <!-- Loggery dla CXF -->
  <bean id="logIn" class="org.apache.cxf.interceptor.LoggingInInterceptor" />
  <bean id="logOut" class="org.apache.cxf.interceptor.LoggingOutInterceptor" />

</beans>

Zgodnie ze wstawką w linii 20 konieczna jest jeszcze konfiguracja usługi. Sztuczka polega na użyciu części konfiguracji zdefiniowanej wcześniej – baseClientFactory.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  ">

  <!-- Konfiguracja stuba dla usługi wyszukiwania artefaktów -->
  <bean id="mavenService" class="org.code_house.services.maven.MavenArtifactType"
    factory-bean="mavenServiceFactory" factory-method="create" />

  <!-- Fabryka usługi wyszukującej -->
  <bean id="mavenServiceFactory" parent="baseClientFactory">
    <!-- jedyne parametry jakich potrzebujemy -->
    <property name="serviceClass"
      value="org.code_house.services.maven.MavenArtifactType" />
    <property name="address" value="${org.code_house.cxf.service.maven}" />
  </bean>

</beans>

Ustawienia, które mogą ulec zmianie, to znaczy użytkownik, hasło oraz adres usługi są wyodrębnione do pliku client.properties:

# Placeholdery dla kontekstow springa
# Adresy uslug
server.port = 8080
host = localhost
org.code_house.cxf.service.maven http://${host}:${server.port}/webapp/services/maven

# Autoryzacja
org.code_house.cxf.user
org.code_house.cxf.password

No i na koniec opcjonalny test, który odpytuje usługę:

package org.code_house.cxf.client;
import org.code_house.services.maven.definition.ArtifactInfo;
import org.code_house.services.maven.types.FindArtifactRequest;
import org.code_house.services.maven.types.FindArtifactRespose;
import org.springframework.test.AbstractDependencyInjectionSpringContextTests;

/**
 * Proste wywołanie klasy klienta.
 *
 * @author Łukasz Dywicki <a href="ldywicki@pocztowy.pl">email</a>
 *
 * $Id$
 */
public class MainTest extends AbstractDependencyInjectionSpringContextTests {

  /**
   * Wstrzyknięty klient.
   */
  private Client client;

  @Override
  protected String[] getConfigLocations() {
    return new String[] {"classpath:client.xml"};
  }
  
  public void testOne() {
    FindArtifactRequest request = new FindArtifactRequest();
    ArtifactInfo artifact = new ArtifactInfo();
    artifact.setGroupId("org.code_house.cxf");
    artifact.setArtifactId("contract");
    request.setQuery(artifact);

    FindArtifactRespose respose = client.getMaven().findArtifact(request);
    System.out.println(respose.getDownloadURL());
  }

  /**
   * Ustawienie wartości pola client.
   *
   * @param client Nowa wartość pola client.
   */
  public void setClient(Client client) {
    this.client = client;
  }

}

To by było na tyle. Cały działający kod projektu jest już zamieszczony przy poprzedniej nocie, paczka ze wszystkimi listingami gotowa do pobrania.

Teraz chyba pora zacząć opisywać mechanizmy Springa. 🙂

5 Responses to Budowanie klienta usługi sieciowej w oparciu o Apache CXF

Avatar

MF

September 30, 2008 at 4:38 pm

cze,

Lukasz, wiesz moze jak wykonac prawidlowo call do ws w loop’ie?

tj. zaluzmy ze z jakiegos powodu chce w nieskonczonosc robic
for(;;)
findArtifact(request)

powinno to byc robione efektywnie [np. moze cxf uzywa http keep-alive?]
czy jesli zerwie sie polaczenie http, bede mial je odtworzone czy powinienem w loop’ie za kazdym razem tworzsyc port?

dzieki

Avatar

Łukasz Dywicki

October 8, 2008 at 2:05 pm

Witam,
Całkiem przypadkiem trafiłem na rozwiązanie Twojego problemu. CXF domyślnie używa connection=close, jakkolwiek można to zmienić używając dodatkowej przestrzeni nazw http-con. Dłuższy opis jest dostępny na stronie CXFa.

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:http="http://cxf.apache.org/transports/http/configuration"
  xsi:schemaLocation="
    http://cxf.apache.org/transports/http/configuration
    http://cxf.apache.org/schemas/configuration/http-conf.xsd
    http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
  ">

  <http-conf:conduit name="{http://apache.org/hello_world_soap_http}SoapPort.http-conduit">
    <http-conf:client Connection="Keep-Alive"
      MaxRetransmits="1"
      AllowChunking="false" />
  </http-conf:conduit>

</beans>

Avatar

fidd

April 17, 2010 at 6:59 pm

Problem z linkiem:

http://media.dywicki.pl/blog/cxf/cxf.zip

Mozna cos z tym zrobic?

Avatar

Łukasz Dywicki

April 18, 2010 at 10:58 am

Hej fidd, niestety plik ten przepadł podczas porządków na serwerze. Jedyne co pozostało to kod w listingach.

Avatar

ed

September 25, 2012 at 4:09 pm

Chciałbym napisac aplikacje kliencka, ktora laczy sie z webserwisem pod
adresem

http://www.webservicex.com/globalweather.asmx?wsdl

Jej zadaniem jest wyswietlenie prognozy pogody dla wybranego miasta.
Liste miast mozna uzyskac po wprowadzeniu nazwy kraju w jezyku angielskim.

Opis operacji znajduje sie tutaj:
http://www.webservicex.com/globalweather.asmx

Chciałbym aby program działał z serwerem tomcat i korzystał z CXF.

Jestem w te klocki czy mógłbym liczyć na jakąś pomoc może jakiś krótki tutorial ??

Z góry bardzo dziękuje.

Pozdrawiam

Comment Form

top