Archive for the ‘Middleware’ Category

Pod koniec maja świetnie spędziłem czas w Wielkiej Brytanii dostarczając consulting. Tuż po nim zacząłem myśleć o podzieleniu się ideą aplikacji middleware zbudowanej na ActiveMQ z funkcjami Camela. Spędziłem kilka dni tworząc wystarczający przykład. Czym jest middleware? Middleware jest ogólnym terminem traktującym o oprogramowaniu które jest pewnego rodzaju pośrednikiem między systemami. Po cóż? – możesz […]


top